เครื่องผสม STAND Mixing ระบบ Homo ติดตั้ง Scrubber_220722_2