งานกัด CNC ใบพัด วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอย_190920_0001