ถังต้มพร้อมชุดกวนขนาด 200 ลิตร ผนัง 3 ชั้น ระบบฮีตเตอร์